İdeal Ofis Alanı Tasarımı

İdeal Ofis Alanı Tasarımı

Bugün, ofis tasarımı temel işlevsellik kavramının ötesine geçiyor ve çalışanlar için rahat, keyifli ve elverişli bir ortam yaratma talebi giderek artıyor. Bir ofis planı seçerken veya tasarlarken, iyi bir tasarımın bir pazarlama aracı olabileceği unutulmamalıdır. Çünkü ofis tasarımı müşteriler tarafından fark edilen ilk şey olacak ve müşterilerin şirket hakkında edindikleri ilk izlenimlerde önemli rol oynayacaktır.

Ofis alanı tasarlanırken, mobilyadan masa düzenlemelerine, aydınlatmadan cam detaylarına kadar pek çok şey düşünülmelidir. Çalışanların kendilerini daha rahat ve motive hissetmelerini sağlayabilmek için ofis tasarımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır:

Açık Plan – Kübik Plan

Ofis tasarımı sürecinde verilmesi gereken en önemli kararlardan biri, açık ofis planı ya da hücresel kübik plan seçimidir. Bu karar verilirken, ekibin performansı ve işin niteliği dikkate alınmalıdır. Çalışanların ekip olarak mı yoksa bireysel olarak mı daha iyi sonuçlar ortaya koyduğu belirlenmelidir. Ana hedef verimlilik odaklı bir ortam yaratmak olmalı, gürültü faktörü de dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, iki planı birleştiren bir hibrit plan da tercih edilebilir. Özel çalışma alanları ve takım aktivitelerinde kullanılmak üzere açık alanlar için farklı bölgeler oluşturulabilir.

Güneş Işığı

Güneş ışığı, verimli bir çalışma ortamı için önemli unsurlardan biridir. Çünkü doğal ışık insanların çevrelerini iyi görmelerindeki baş faktördür. İnsan gözü, doğal ışıktaki değişikliklere iyi uyum sağlayabilirken yapay ışıkta aynı durum pek söz konusu değildir. Bu sebeple insan gözü güneş ışığı altında floresan ışığına kıyasla çok daha iyi görür. Ayrıca, yapay ışık baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaktadır. Güneş ışığının üretkenlik üzerinde de etkileri vardır. Maruz kalınan ışık türü, vücuttaki melatonin seviyesini kontrol eder; bu da insanın kendini dinç ve zinde hissetmesine ve odaklanmasına etki eder. Green Building Press şirketinin yapmış olduğu araştırmaya göre; ofisteki aydınlatma tasarımının, üretkenliği %23’e kadar arttırdığı belirlenmiştir.

Ofis Ekipmanı, Teknoloji ve Mobilya

Seçilen tasarım ve ofis düzeni, mobilya ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmak zorundadır. Sunucular, kablolar ve bilgisayarlar için yer tahsis edilmelidir. Ayrıca fotokopi makineleri, yazıcılar, faks makineleri ve şarj istasyonları için de plan yapılması gerekir. Bunların genel plan üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Ofis yenileme projelerine başlamak ve planı yeniden tasarlamak maliyetli olacağından ilk ofis planı tasarımının doğruluğu çok önemlidir. Bu yüzden her detaya dikkat edilmeli ve profesyonel yardım alınmalıdır.

Büyüme Alanı

İyi bir ofis alanı tasarımı oluşturmak için kullanılan strateji, mevcut ihtiyaçlar ve gelecekteki büyüme planları arasında bir denge oluşturmalıdır. Her alanı verimli bir şekilde kullanmak gerekirken, şirketin gelecekteki ihtiyaçları da düşünülmelidir. Ofis planının daha sonraki dönemlerde doğabilecek ihtiyaçlar için büyümeye uygun olup olmadığı sorusu sorulmalıdır. Planın iyi yapılmaması halinde kesin olan, işletmenin büyümesi durumunda ileride büyük sorunların doğabileceğidir.

Her projeye tutku ve yaratıcılık ile yaklaşan Yağmur Proje ideal ofis ortamı yaratmanın çalışma performansına sağlayabileceği katkıların farkındalığıyla projelerinde ofis tasarımı için önemli tüm parametreleri dikkatle değerlendiriyor. Şirketlerin kurumsal kimliklerinin ve şirket çalışanlarının demografik özelliklerinin tasarım kararındaki öneminin farkındalığı ile yoğunlaşma ve işbirliğine teşvik eden çalışma alanları tasarlıyor.

No Comments

Post A Comment