Hizmet Alanlarımız

yağmurproje olarak, müşterilerimize kapsamlı olarak mimari, iç mimari tasarım ve danışmanlık hizmetleri, tüm disiplinlerle koordineli tesis planlama çözümleri sunmaktayız. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında bir çok konut, ofis, mağaza, kafe, restoran, kültürel ve toplumsal yapılar gibi farklı fonksiyonlardaki projelerde hizmet vermekteyiz.

İyi tasarımın, bir projenin başarısının sadece bir bileşeni olduğu düşüncesiyle, projelerin en hızlı, ekonomik ve mümkün olan en yüksek kalitede üretilebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Binaların karakterini şekillendiren önemli kararlar da veya iç ayrıntılarını tanımlayan Yüzey ve mobilya seçimlerinde ve görsel unsurlarda müşterilerimize rehberlik ederken, aynı zamanda fonksiyonel , dayanıklı, uyumlu ve tamamlayıcı olmasına dikkat ediyoruz. Uygulamaların çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya ve daha az enerji kullanarak sürdürülebilirliğe sahip yüksek performanslı bina ve mekanlar tasarlıyor ve tasarlayan diğer profesyonelleri destekliyoruz.

Mimari Proje

// Hazırlık, etüt ve fizibilite çalışmaları
// Ön proje, kesin proje çalışmaları ve görselleştirme
// Uygulama projeleri, sistem ve imalat detay çizimleri
// Malzeme seçimleri, mahal listesi ve metrajlar,
// Ön keşif ve teknik şartname hazırlanması
// Kontrolörlük ve müşavirlik hizmeti
// Diğer disiplinlerde proje koordinasyonu
// Ruhsat projeleri

İç Mimarlık

// Konsept geliştirme
// İç mimari proje ve görselleştirme
// Uygulama projeleri, sistem ve imalat detay çizimleri
// Malzeme seçimleri, mahal listeleri ve metrajlar
// Kontrolörlük ve müşavirlik hizmeti

Restorasyon

// Rölöve çalışmaları
// Restitüsyon proje çalışmaları
// Restorasyon proje çalışmaları
// İnceleme, araştırma ve veri yönetimi
// Kurul ilişkileri

Uygulama

// İnşaat mesleki ve uygulama koordinasyonu, imalat aplikasyonu
// İmalat programı oluşturulması ve takibi
// İnşaat uygulama kontrollüğü
// Periyodik raporlama, işveren bilgilendirmesi
// Proje standart yönetimi
// Personelin uygulama teknik bilgilendirmesi

Proje Yönetimi

// Planlama / Değerlendirme
// Fizibilite (Olabilirlik) Etütleri
// Mimarlık – Mühendislik Tasarım Kontrolleri
// İmalat ekip tespiti ve seçimi
// İhale Değerlendirme ve Sözleşme Hizmetleri
// Hak ediş kontrolü ve anlaşmazlıkların giderilmesi