Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

Yağmurproje Blog’da her ay paylaşacağımız film&belgesel önerilerinin ilkinde “Ekümenopolis – Ucu Olmayan Şehir” mercek altında…

Ekümenopolis kavramı, 1967 yılında Yunanlı şehir plancısı Constantinos Doxiadis tarafından ortaya atılan, günümüzün kentleşme ve nüfus artışı hızları göz önüne alındığında, gelecekte dünyadaki bütün kentleşmiş alanların ve megapollerin kuşaklar halinde birbirleriyle birleşeceği ve tek bir şehir oluşturacağı düşüncesinin temsili.

Türkiye’de çoğu kişinin ister uzun süreli isterse de kısa süreli bir İstanbul geçmişi vardır. Beşiktaş, Moda, Üsküdar gibi güzellikleri bulunurken üçüncü köprü, zenginler için devasa yaşam alanları ve çılgın projeler ile parmakla gösterilebilen yeşil alanlar da yavaş yavaş yok olmakta. İstanbul her gün amaçsızca ve gereksizce büyüyen bir mega kent durumuna gelmiş bulunmakta. Ekümenopolis ise ucu olmayan şehir sloganıyla tam bu noktada devreye giriyor.

Alıntı: Oktay Yenitürk

No Comments

Post A Comment