Görünmeyeni Yaratmak: Boşluk

Görünmeyeni Yaratmak: Boşluk

Kentsel mekan, içinde çeşitli eylemlerin gerçekleştiği, bazen tanımlanabilen bazen tanımlanamayan biçimi ve dokusu olan fiziksel bir gerçekliktir. Bu gerçeklik; sınırlayıcı, yönlendirici, birleştirici ya da ayırıcı özelliklerde toplanır. Burada bahsettiğimiz özellikler, mekanın somut olarak incelenmesiyle oluşur. Kentsel mekandaki tanımlanamayanı, daha küçük ölçekteki mimari mekanlar oluşturur. Örneğin, mimari mekanlar kentsel mekanları bireysel geometrileri ile düzlemlere böler. Bu düzlemler oran ilişkileri ve kullanıcı hareketleriyle form alır.

Mimari mekanın belirgin olması, kapalılık açıklık veya doluluk boşluk kavramlarına bağlıdır. Yaşanılan mekanlar, doluluk ve boşluklardan oluşan parçaların yarattığı hacimler olarak incelendiğinde, ışığın varlığının zorunlu olduğunu kanıtlar. Pencereden mekan içine sızan gün ışığı örnek verilebilir.

Bir mekanın kurgusu ve doluluk boşluk oranları, bulunulan alanı tanımlar. Boşlukları fazla olan bir alanda hayal gücü eksik olanı tamamlarken, doluluk oranı fazla olan bir mekan somut deneyimler sunar. Yüzeylerden birini kaldırdığımızda oluşacak olan çok sayıdaki boşluk, ışık etkisini ve mekan algısını değiştirir.

Yağmurproje olarak projelerimizde sunduğumuz deneyimi her mekana özel olarak olarak tasarlarken, sonraları için değişebilecek mekan algısını da göz önünde bulunduruyoruz. Mekanın değişmez ögelerini baz alıp, iç mimari konsept ve yerleşimleri buna göre tasarlıyoruz.

No Comments

Post A Comment